Шурои муштараки диссертатсионии 6D.КОА-022 ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисосҳои 6D010300 - "Педагогика ва психология" (6D010301 - "Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот) ва 6D011800 - "Забон ва адабиёти рус" (6D011801.01 - "Назария ва методикаи таълим (таҳсилоти миёнаи умумй)") ва оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ ва доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисосҳои 13.00.01 - "Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва таҳсилот" ва 13.00.02 - "Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 - "Назария ва методикаи фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумй)") дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таъсис дода шудааст.


Шурои муштараки диссертатсионӣ бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, № 20/шд таъсис дода шуда, муҳлати фаъолияти он 5 (панҷ) сол муқаррар гардидааст. Ҳайати шурои диссертатсионӣ аз 11 (ёздаҳ) нафар иборат аст.
Гуфтори бузургон дар васфи илм

То тавонӣ илм омӯз, эй писар,
Обрӯ бахшад туро ҳамчун гуҳар.
Ту аз ин савдо намебинӣ зиён,
Зуд ёбӣ суди вофир дар ҷаҳон.
(Ҷ. Балхӣ)

Ҳимояҳои охирон

Чобулова Наргиза Мемондустовна

20 АПРЕЛ 2024, шаҳри Душанбе

Ташаккули масъулияти ахлоқии наврасон дар хонавода бо истифода аз анъанаҳои тоҷикӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Қурбонов Сироҷиддин Хайриддинович

20 АПРЕЛ 2024, шаҳри Душанбе

Истифодаи унсурҳои тарбияи ахлоқии педагогикаи мардумии тоҷик дар раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданСаид Ниёзмуҳаммад Саид

3 АПРЕЛ 2024, шаҳри Душанбе

Ҷанбаи педагогии ташаккул додани ҷуръатнокии ахлоқии мактаббачагони хурдсол дар ҷараёни корҳои таълимӣ-тарбиявӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Нажмидинова Гулнора Мирзоевна

3 АПРЕЛ 2024, шаҳри Душанбе

Шароитҳои ташкилӣ-педагогии ташаккули таҷрибаи иҷтимоии хонандагон дар дарс ва машғулиятҳои беруназдарсӣ аз фанни биология

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданСафарзода Мунир Ватан

27 МАРТ 2024, шаҳри Душанбе

Назария ва амалияи андрагогика дар низоми такмили тахассуси кадрҳои педагогӣ дар шароити нави Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Абдуллозода Наҷибулло Сайфулло

17 ЯНВАР 2024, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои асосии хонандагон бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданСафарзода Гулистон Сафар

17 ЯНВАР 2024, шаҳри Душанбе

Нақши барномаҳои давлатӣ дар рушди соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан


Ҳимояҳои дарпешистода

Гузоштани дархост Оё шумо якчанд савол доред? Шаклро пур кунед ва ҷавоб гиред!

Request information