Шурои муштараки диссертатсионии 6D.КОА-022 ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисосҳои 6D010300 - "Педагогика ва психология" (6D010301 - "Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот) ва 6D011800 - "Забон ва адабиёти рус" (6D011801.01 - "Назария ва методикаи таълим (таҳсилоти миёнаи умумй)") ва оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ ва доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисосҳои 13.00.01 - "Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва таҳсилот" ва 13.00.02 - "Назария ва методикаи таълиму тарбия (13.00.02.05 - "Назария ва методикаи фанҳои ҷамъиятӣ (таҳсилоти миёнаи умумй)") дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таъсис дода шудааст.


Шурои муштараки диссертатсионӣ бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, № 20/шд таъсис дода шуда, муҳлати фаъолияти он 5 (панҷ) сол муқаррар гардидааст. Ҳайати шурои диссертатсионӣ аз 11 (ёздаҳ) нафар иборат аст.
Гуфтори бузургон дар васфи илм

То тавонӣ илм омӯз, эй писар,
Обрӯ бахшад туро ҳамчун гуҳар.
Ту аз ин савдо намебинӣ зиён,
Зуд ёбӣ суди вофир дар ҷаҳон.
(Ҷ. Балхӣ)

Ҳимояҳои охирон

Қувватова Рафоат Ашӯровна

21 НОЯБР 2023, шаҳри Душанбе

Муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои дақиқ барои хонандагони болаёқат (дар мисоли Литсейи №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе)

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Рустами Абдуҷаббор

21 НОЯБР 2023, шаҳри Душанбе

Фарҳанги хонавода ва тарбияи иқтисодии наврасон дар шароити иқтисоди бозорӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Норова Зарина Исмоиловна

2 СЕНТЯБР 2023, шаҳри Душанбе

Хусусиятҳои мазмуни фаъолияти педагогии марказҳои инкишофи кӯдак дар шароити аз ҷиҳати педагогӣ омода набудани падару модарон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна

10 ИЮЛ 2023, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов)

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданҚурбонова Фарангис Абдураҳмоновна

10 ИЮЛ 2023, шаҳри Душанбе

Асосҳои педагогии ҳамгироии таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Давлатшоев Изатулло

30 ИЮН 2023, шаҳри Душанбе

Назария ва амалияи ташаккули сифат ва арзишҳои маънавии шахсияти хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданСафарова Майрамбӣ Давлатовна

21 ИЮН 2023, шаҳри Душанбе

Таҳқиқи мероси педагогӣ оид ба тарбияи маънавӣ-ахлоқии ҷавондухтарон ва аҳамияти истифодаи он дар корҳои беруназдарсии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Абдусамадзода Бахтулло Абдулманон

21 ИЮН 2023, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии таъмин намудании муҳити тандурустӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Бобоева Бимарям Абдувоҳидовна

30 МАЙ 2023, шаҳри Душанбе

Ҷанбаи педагогии урфу одат ва анъанаҳои пешқадами миллии оилавӣ дар ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии мактаббачагони хурдсол

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Нурзода Маҳрафрӯзи Абдулбоқӣ

30 МАЙ 2023, шаҳри Душанбе

Ташаккули сифатҳои маънавӣ-ахлоқии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бар пояи анъана ва арзишҳои этнопедагогика

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданҚодиров Ҷаъфар Ашӯрович

6 МАЙ 2023, шаҳри Душанбе

Асосҳои педагогии омӯзиши технологияҳои компютерӣ ба донишҷӯён – мутахассисони ояндаи равияҳои иқтисодӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Ҷорубов Фахриддин Файзиддинович

6 МАЙ 2023, шаҳри Душанбе

Технологияҳои педагогии тарбияи ахлоқию ҳуқуқии мутахассисони оянда дар муҳити инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Холмуродов Манучеҳр Ғуломҳайдарович

4 АПРЕЛ 2023, шаҳри Душанбе

Хусусиятҳои педагогии таълими омодагии ибтидоии ҳарбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Қурбонов Маҳмадӣ Сатторович

4 АПРЕЛ 2023, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии такмилёбии шуурнокии миллии донишҷӯён дар муҳити бисёрфарҳангии таҳсилоти донишгоҳӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданАбдуназарзода Шоиста Абдуназар

28 ФЕВРАЛ 2023, шаҳри Душанбе

Истифодаи шакл ва механизмҳои ташкили такмили ихтисос дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳамчун омили рушди салоҳиятҳои касбии омӯзгор

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Ниёзбекова Гулиҷаҳон Алибековна

28 ФЕВРАЛ 2023, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар раванди таълиму тарбияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Мамадносирова Мобегим Мирзомамадовна

28 ЯНВАР 2023, шаҳри Душанбе

Хусусиятҳои педагогии истифодаи унсурҳои педагогикаи халқӣ дар тарбияи маънавии духтарони наврас дар оилаи Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Муҳиддинзода Баҳриддин

28 ЯНВАР 2023, шаҳри Душанбе

Ҷанбаҳои педагогии идроки фазои визуалии муассисаи таҳсилоти умумӣ ва ҷойгоҳи он дар ташаккули тасаввуроти маънавӣ-эстетикии хонандагон

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Холматова Мумина Маҳмадовна

31 ДЕКАБР 2022, шаҳри Душанбе

Амсилаҳои таҷрибавӣ-таҳлилии ташкили раванди таълиму тарбия зимни татбиқи ғояҳои педагогикаи муосир

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Назаров Холназар Давлатшоевич

31 ДЕКАБР 2022, шаҳри Душанбе

Афкори педагогӣ-ахлоқӣ дар хамосаи "Гурғулӣ"

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданБобокалонов Суҳроб Нозимович

20 ДЕКАБР 2022, шаҳри Душанбе

Асосҳои педагогии таъсири бозиҳои компютерии хусусияти агрессивидошта ба рафтори донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Саидов Сулаймон Шохолаҳмадович

20 ДЕКАБР 2022, шаҳри Душанбе

Ташаккули муносибати хонандагони синфҳои болоӣ ба оила ҳамчун арзиши муҳимми иҷтимоӣ дар фаъолияти тарбиявии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданШарифова Лайлӣ Абдуллоевна

3 ДЕКАБР 2022, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии ташаккули арзишҳои маънавӣ-ахлоқии донишҷӯён дар муҳити муосири таълимию тарбиявии коллеҷҳои техникӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Изатулоева Холида Исматовна

3 ДЕКАБР 2022, шаҳри Душанбе

Рушди фаъолияти мустақилона ва қобилияти эҷодии донишҷӯён дар шароити низоми кредитии таълим

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданСафарзода Шамсиддин Маҳмадраҷаб

17 НОЯБР 2022, шаҳри Душанбе

Асосҳои педагогии такмили омодасозии мутахассисони баландихтисоси ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Сатторова Мавлуда Қаҳоровна

17 НОЯБР 2022, шаҳри Душанбе

Шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги ҳуқуқии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар раванди таълиму тарбия

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Разоқов Хуршед Соҳибназарович

8 ОКТЯБР 2022, шаҳри Душанбе

Истифодаи афкори педагогии мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои X-XI ва анъанаҳои миллӣ дар тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии хонандагони синфҳои болоӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Заиров Сиротулло Абдулмаҷидович

8 ОКТЯБР 2022, шаҳри Душанбе

Ташаккули салоҳиятҳои муоширатии хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар заминаи таълими фанни адабиёти тоҷик

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданШехов Акбар Маҳмадиевич

12 СЕНТЯБР 2022, шаҳри Душанбе

Технологияи педагогии таълими тафриқа дар ташаккули нерӯи зеҳнии хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Ҳамроев Ҳабибулло Ҷӯраевич

12 СЕНТЯБР 2022, шаҳри Душанбе

Ҷанбаҳои педагогии ташаккули малакаҳои кор бо матн, дарки маъно ва хониши бошуурона дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданРаҷабзода Дилафрӯз

25 ИЮН 2022, шаҳри Душанбе

Хусусиятҳои анъанаи омода намудани хонандагони синфҳои болоӣ ба ҳаёти оилавӣ ва татбиқи он дар замони муосир

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Аҳмадбекова Мадинахон Ғайбуллоевна

25 ИЮН 2022, шаҳри Душанбе

Мураттабсозии методҳои таълими дониш, маҳорату малакаҳои кор бо компютер ҳамчун шарти интихоби муносиби онҳо (дар асоси маводҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хонданҲимояҳои дарпешистода

Декабр

21

САДИРОВА ҶАМИЛА ШАРИФОВНА
Бозиҳои расмӣ ҳамчун омили самаранокии баланд бардоштани сифати таълими хонандагони синфҳои ибтидоӣ
13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Декабр

21

ҲАБИБОВА ОЙШАМО МУРОДОВНА
Шароитҳои дидактикии рушди худбаҳодиҳии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди фаъолияти беруназсинфӣ
13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Январ

17

САФАРЗОДА ГУЛИСТОН САФАР
Нақши барномаҳои давлатӣ дар рушди соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан

Январ

17

АБДУЛЛОЗОДА НАҶИБУЛЛО САЙФУЛЛО
Шароитҳои педагогии ташаккули салоҳиятҳои асосии хонандагон бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ
6D010301 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Бештар хондан
Гузоштани дархост Оё шумо якчанд савол доред? Шаклро пур кунед ва ҷавоб гиред!

Request information