Шароитҳои дидактикии рушди худбаҳодиҳии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди фаъолияти беруназсинфӣ


Муаллиф:
Ҳабибова Ойшамо Муродовна
Ихтисос:
13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

21 декабри соли 2023, соати 15:00 дар шурои муштараки диссертатсионии 6D.КОА-022 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Академияи таҳсилоти Тоҷикистон (шаҳри Душанбе, кӯчаи Адҳамов, 11/2, маҷлисгоҳ) ҳимояи диссертатсияи Ҳабибова Ойшамо Муродовна дар мавзӯи "Шароитҳои дидактикии рушди худбаҳодиҳии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди фаъолияти беруназсинфӣ" барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот баргузор мегардад.

Бо диссертатсия ва автореферат дар сомонаи шурои муштараки диссертатсионӣ ва китобхонаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар суроғаи 735734, шаҳри Душанбе, кӯчаи Адҳамов, 11/2 шинос шудан мумкин аст.


-->
Мавзӯи диссертатсия Шароитҳои дидактикии рушди худбаҳодиҳии хонандагони синфҳои болоӣ дар раванди фаъолияти беруназсинфӣ
Муаллиф/унвонҷӯ Ҳабибова Ойшамо Муродовна
Санаи нашри диссертатсия дар шабакаи Интернет 20.10.2023
Санаи нашри автореферат дар шабакаи Интернет 20.10.2023
Қарор дар бораи қабули диссертатсия ба ҳимоя Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Хулосаи натиҷаҳои ташхиси муқаддамотии диссертатсия Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Қарори комиссия
Навъи диссертатсия номзадӣ
Рамзи ихтисоси илмӣ 13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот
Соҳаи илм илмҳои педагогӣ
Рамзи шурои диссертатсионӣ 6D.КОА-022
Муассисаҳо Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
Матни диссертатсия Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Автореферати диссертатсия Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Хулосаи комиссияи экспертӣ Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Эълон дар сомонаи КОА ҶТ Гузошта шудааст
Натиҷаҳои ҳимоя
Тақризи роҳбари илмӣ Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ Санаи нашр: 20-уми октябри соли 2023
Тақризи муқарризони расмӣ 1.
2.
Маълумотнома дар бораи муқарризони расмӣ 1.
2.
Тақризи муассисаи пешбар
Маълумот дар бораи муассисаи пешбар
Тақризҳои иловагӣ
Нишонии муассиса (шурои диссертатсионӣ) 735734, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Адҳамов, 11/2
Телефонҳои муассиса (шурои диссертатсионӣ) +992-37-225-84-15, +992-37-225-84-22
Почтаи электронии муассиса (шурои диссертатсионӣ) att@maorif.tj
Замони ҳимояи диссертатсия 21-уми декабри соли 2023, соати 15:00
Макони ҳимояи диссертатсия Толори маҷлисгоҳи Академияи таҳсилоти ТоҷикистонRequest information